„Ezerjó”

Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

Rólunk

„Ezerjó” Művészeti Egyesület:

A törökszentmiklósi székhelyű „Ezerjó” Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület a kultúra, a hagyomány és városunk iránt elkötelezett szakemberek, művészek, oktatók közös együttműködése, „egymásra találása” eredményeként jött létre 2013. szeptemberében. Fő célkitűzéseink közé tartozik, a hagyományok ápolása, a fiatalok művészet iránti fogékonyságának fejlesztése, a művészeti oktatás támogatása iskolarendszeren belül és kívül, valamint a művészeti pályára készülők ösztönzése, támogatása.

„Ezerjó” Szentmiklós Néptáncegyüttes:

A néptánc tagozaton belül 2013. szeptember 1-től működik az „Ezerjó” Szentmiklós Néptáncegyüttes. A generációról-generációra való átörökítés jegyében jelenleg 7 csoportban 140 táncos ropja együtt a táncot különböző korosztályokban. Nagy öröm és büszkeség, hogy tevékenységünket városi és megyei szinten is elismerik. 2016-ban TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJBAN, 2017-BEN PEDIG JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJBAN részesültünk.

Szoros kapcsolatot ápolunk a törökszentmiklósi oktatási intézményekkel. 2012. szeptemberétől felmenő rendszerben az együttes oktatói a mindennapos testnevelés keretén belül tartanak néptáncórákat, így Törökszentmiklóson közel 900 gyermek mindennapjainak a része a magyar néptánc- és néphagyomány. Kiemelten fontos számukra a hagyományos értékrend mindennapi életbe történő beépítése, a közösséghez tartozás élményének erősítése.

Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt két év még közelebb hozott bennünket egymáshoz, ennek eredményeként 2019 után, 2021-ben is a Néptáncosok Területi Bemutató Színpadon Nívódíjban részesültünk.

Törökszentmiklós 300 TÁNCJÁTÉK

Az „Ezerjó” Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület csatlakozva a Törökszentmiklós 300 Emlékév programjaihoz sikeres támogatási kérelmet nyújtott be a Törökszentmiklós Helyi Közösség részére a Széchenyi 2020 programban. A megvalósuló projekt keretében Törökszentmiklóson kerül sor egy olyan táncos valamint zenei elemekből álló, művészeti alkotás létrehozására,